Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Styczeń 26, 2018

Zachowanie ucznia „99111551261”

zachowanie-w-grupie
Pochwały, nagany, wyróżnienia:
Pomoc woźnemu.
Nieobecności nieusprawiedliwione:
brak
Ocena semestralna:
brak
Ocena końcowa:
brak

Styczeń 26, 2018

Zachowanie ucznia „99062403336”

zachowanie-w-grupie
Pochwały, nagany, wyróżnienia:
brak
Nieobecności nieusprawiedliwione:
brak
Ocena semestralna:
brak
Ocena końcowa:
brak

Styczeń 26, 2018

Zachowanie ucznia „98092951246”

zachowanie-w-grupie
Pochwały, nagany, wyróżnienia:
brak
Nieobecności nieusprawiedliwione:
brak
Ocena semestralna:
brak
Ocena końcowa:
brak

Styczeń 26, 2018

Zachowanie ucznia „99063063189”

zachowanie-w-grupie
Pochwały, nagany, wyróżnienia:
brak
Nieobecności nieusprawiedliwione:
brak
Ocena semestralna:
brak
Ocena końcowa:
brak

Styczeń 26, 2018

Zachowanie ucznia „99070857115”

zachowanie-w-grupie
Pochwały, nagany, wyróżnienia:
brak
Nieobecności nieusprawiedliwione:
brak
Ocena semestralna:
brak
Ocena końcowa:
brak

Styczeń 26, 2018

Zachowanie ucznia „99110557590”

zachowanie-w-grupie
Pochwały, nagany, wyróżnienia:
Bije się z kolegami na przerwach
Nieobecności nieusprawiedliwione:
9 X
Ocena semestralna:
brak
Ocena końcowa:
brak

Styczeń 26, 2018

Zachowanie ucznia „99122931455”

zachowanie-w-grupie
Pochwały, nagany, wyróżnienia:
Reprezentował szkołę w turnieju siatkarskim.
Nieobecności nieusprawiedliwione:
12 XII
Ocena semestralna:
brak
Ocena końcowa:
brak

Styczeń 26, 2018

Zachowanie ucznia „99010167114”

zachowanie-w-grupie
Pochwały, nagany, wyróżnienia:
Dokucza kolegom.
Nieobecności nieusprawiedliwione:
brak
Ocena semestralna:
brak
Ocena końcowa:
brak

Styczeń 26, 2018

Zachowanie ucznia „99062404422”

zachowanie-w-grupie
Pochwały, nagany, wyróżnienia:
brak
Nieobecności nieusprawiedliwione:
10 X
Ocena semestralna:
brak
Ocena końcowa:
brak

Styczeń 26, 2018

Zachowanie ucznia „99011299709”

zachowanie-w-grupie
Pochwały, nagany, wyróżnienia:
Szkolny wolontariat.
Często spóźnia się na lekcje.
Nieobecności nieusprawiedliwione:
8 IX
Ocena semestralna:
brak
Ocena końcowa:
brak